Det var en stor gave for os at få en par-kanalisering. Vi følte os begge set på et dybt plan, og meget bekræftede i vores valg af hinanden. Med stor præcision blev der peget på, hvor vi netop mødes, og hvordan vi opdyrker det område endnu mere. Der opstod et meget fint hjerterum, som det var utrolig rørende at være i.
Der blev kastet lys på emner, som vi havde kredset om. Vi fik en fælles forståelse af hvor de stammer fra, hvordan de udspiller sig mellem os og hvordan vi bedst forholder os til dem. Meget blev klarere, og vi fik redskaber til både bedre at NÅ og FORSTÅ hinanden. 

Det var utrolig opløftende og rørende for os begge, og da vi gik derfra svævede vi af glæde, lethed og kærlighed. Herhjemme bruger vi igen og igen, at vende tilbage til det, der blev sagt; hvilket er en god hjælp og allermest en stor glæde for os.
Tak til dig Sunniva for at stille dig til rådighed for denne unikke guidning.

Lars Christian og Marie Louise

Det er forunderligt og kraftfuldt at få en kanalisering gennem dig. Gennem flere år har jeg grundet over, hvad er den egentlige mening med mit liv? Ånderne sender beskeden gennem dig, hensynsfuldt med lidt drilleri og megen humor. Jeg får en besked som på en gang giver mig vished og glæde, fred i sindet og en retning at styre efter. Ved at høre kanaliseringen igen efter et stykke tid, samles flere nuancer op, som lægger sig som en smuk mosaik i det forrige indtryk. Mange TAK - glæder mig til at få den næste om knap et år.

 

Andreas Villadsen, civilingeniør

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med flere store og vigtige beslutninger  i vores liv, har vi begge opsøgt Sunniva Høgsberg. Vi har hver gang fået en utrolig kærlig og kompetent vejledning, og kanaliseringerne har haft en dyb healende virkning. Det har styrket vores muligheder for at se med andre øjne og i et større perspektiv. Og det har gjort det muligt for os at handle troværdigt i de situationer, vi har været i. Vi kan varmt anbefale Sunniva Høgsbergs arbejde.  

Elisabeth og Stefan Groot

Det siger klienterne

I den kanalisering jeg fik, har jeg oplevet at finde ind til – og at mærke den kraft, der er i mig. Det flow, jeg lærte at skabe i mig selv, giver mig nu mulighed for at opbygge en flydende og kraftfuld livsenergi. Jeg føler, jeg er på rette vej, og jeg takker både dig og dine spirits for den indsigt og vejledning, jeg har fået.

Birgit Plaugmann 

© 2017 by Sunniva Høgsberg created with Wix.com