Individuel kanalisering

I en kanalisering får du et præcist billede af dine udfordringer lige nu og nogle konkrete anvisninger til, hvad du kan gøre for at ændre på din situation. I kanaliseringen skabes et rum af kærlig accept, der heler fortidens sår og gør det lettere at tage imod det, der bliver sagt og dermed ændre på en fastlåst situation. Efter en kanalisering vil du opleve en større grad af mening med dit liv. 


Hvad er en kanalisering? 

En kanalisering udføres af en kanal (også kaldet trance-kanal), der er et menneske, der har evnen og viljen til at fungere som kanal for viden fra et højere plan. Denne viden transporteres som en energistrøm og konverteres så til signaler, som kanalen kan opfange. I mit arbejde som kanal opfanger jeg billeder og videreformidler dem til mine klienter gennem ord. 


Se dit liv i et nyt perspektiv

Når du får en kanalisering, vil de oplysninger, du får altid være relevante for netop dig. Fordi de stammer fra et højere bevidsthedslag, er de altid præget af stor indsigt, visdom og kærlighed. Men også af en klarhed, der stiller skarpt på dine udfordringer her og nu og danner et godt grundlag for at handle.
Når du modtager en kanalisering får du hjælp til at slippe dit begrænsende perspektiv og se dig selv og din situation fra et andet, højere perspektiv.


Oplev følelsen af sammenhæng

Det nye perspektiv, som kanaliseringen giver, fungerer som en hjælp til at skabe sammenhæng i dit liv og i din personlighed. På kanaliseringsniveau er du først og fremmest sjæl og bliver spejlet som sjæl. Det giver dig en oplevelse af accept, hvilket igen understøtter din selvaccept. Den kunstige, ofte meget lidelsesfulde og energislugende udgrænsning af bestemte dele af din personlighed ophæves. Når du accepterer skyggesiderne som værende en del af dig, har du mulighed for at transformere dem: I kanaliseringens klare, kærlige lys bliver det lettere for dig at se både din essens og dine skyggesider. At have fuld kontakt både til dit lys og til din skygge øger dit energiniveau.

© 2017 by Sunniva Høgsberg created with Wix.com